Wie is Vesteda

Trots op Vesteda

Wij zijn samen Vesteda. Een ondernemende belegger die zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Wij beleggen gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het totaal in vastgoed geïnvesteerde vermogen bedraagt ruim €4,3 miljard. Wij verhuren zo’n 23.000 woningen, vooral in de Randstad en de Brabantse Stedenrij. Met 200 collega’s hebben wij in 2016 een prachtig resultaat behaald van €537 miljoen. Daar zijn wij uiteraard heel trots op.

De toekomst van Vesteda

De vraag naar betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De wensen en eisen die aan deze woningen gesteld worden, nemen alleen maar toe. Daarom zoekt Vesteda voortdurend naar nieuwe en bestaande projecten.

Maar ook onze huidige woningportefeuille is belangrijk. Sommige wooncomplexen beheren wij al tientallen jaren. De eisen die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik zijn steeds hoger geworden. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en nieuwe toepassingen volgen elkaar razendsnel op. Vesteda doet er alles aan om de oudere woningen aan te passen aan deze tijd en ze ook toekomstbestendig te maken, zodat onze huurders zich nog jaren thuis voelen in deze woningen.

Méér informatie

Op www.vestedareport.com kun je de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar teruglezen. We hebben in 2016 mooie resultaten geboekt en zien het als een uitdaging om het dit jaar nog beter te doen! Met al onze huidige en nieuwe medewerkers.